Rejestracja
* To pole jest wymagane Wymagane pole | Informacja dla: ? : Objaśnienia: Ustaw wskaźnik myszki nad ikonką Informacja: Najedź myszką dla informacji

W serwisie zarejestrować się mogą tylko członkowie Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce bądź osoby, które chcą wstąpić do Stowarzyszenia. Prosimy o uprzednie opłacenie aktualnych składek członkowskich.

Prosimy o staranne wypełnienie formularza: podane informacje stanowią podstawę do umieszczenia na liście członków SJIP oraz w dostępnym on-line wykazie certyfikowanych nauczycieli. Dane będzie można edytować po zakończeniu procesu rejestracji.

* To pole jest wymagane Informacja dla: Imię : Proszę podać swoje imię.
Informacja dla: Drugie imię : Proszę podać swoje środkowe imię.
* To pole jest wymagane Informacja dla: Nazwisko : Proszę podać swoje nazwisko.
* To pole jest wymagane Informacja dla: Email : Proszę podać poprawny adres mail. E-mail z potwierdzeniem zostanie wysłany na ten adres podczas rejestracji.
* To pole jest wymagane Informacja dla: Nazwa użytkownika : Proszę wprowadzić poprawną nazwę użytkownika. Bez spacji, conajmniej 3 znaki zawierające 0-9,a-z,A-Z
* To pole jest wymagane Informacja dla: Hasło : Proszę wprowadzić poprawne hasło.  Bez spacji, co najmniej 6 znaków zawierających małe i DUŻE litery, cyfry i specjalne znaki
* To pole jest wymagane Informacja dla: Powtórz hasło : Proszę wprowadzić poprawne hasło.  Bez spacji, co najmniej 6 znaków zawierających małe i DUŻE litery, cyfry i specjalne znaki
* To pole jest wymagane
* To pole jest wymagane Informacja dla: Ulica : podaj adres zamieszkania nauczyciela: ulicę oraz numer domu i mieszkania
* To pole jest wymagane
* To pole jest wymagane
Informacja dla: Szkoła Jogi : podaj szkołę jogi, którą chcesz zgłosić, bądź w której prowadzisz zajęcia
Informacja dla: Lokalizacja : Podaj miejsce (miasto, dzielnica) prowadzenia zajęć.
Informacja dla: Strona WWW : <p>Prosimy o podawanie wyłącznie linków do stron związanych z jogą.</p>
Informacja dla: Ubezpieczenie : <p>aktualne ubezpieczenie OC</p>
Informacja dla: Pesel : <p>numer pesel jest niezbędny do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej</p>
 
* To pole jest wymagane
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z działalnością Stowarzyszenia.
webmaster