Intermediate Senior I

ASANY:

 • Nakrasana
 • Krounchasana
 • Urdhva Mukha Paschimottanasana I
 • Parsvaika Pada Sirsasana
 • Niralamba Sarvangasana I
 • Uttana Padasana
 • Jathara Parivartanasana 
 • Anantasana
 • Malasana I
 • Ardha Matsyendrasana I
 • Eka Pada Sirsasana 
 • Supta Kurmasana
 • Bhujapidasana  
 • Bakasana
 • Parsva Bakasana
 • Urdhva Dhanurasana I - pięty na ziemi
 • Dwi Pada Viparita Dandasana (z ziemi)

PRANAJAMA:

 • Ujjayi VIII i IX (opanowana biegle)
 • Viloma VII i VIII
 • Bhramari
 • Bhastrika IV
 • Kapalabhati IV
 • Savasana

Kalendarz imprez

<<  Październik 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4
   
webmaster