Intermediate Senior II

ASANY:

 • Simhasana I i II
 • Baddha Padmasana
 • Urdhva Mukha Paschimottanasana II
 • Urdhva Dandasana
 • Urdhva Padmasana w Sirsasanie
 • Pindasana w Sirsasanie
 • Niralamba Sarvangasana II
 • Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana
 • Chakarasana
 • Pasasana
 • Skandasana
 • Parsva Bakasana 
 • Eka Pada Bakasana II
 • Urdhva Dhanurasana II
 • Dwi Pada Viparita Dandasana z Sirsasany
 • Eka Pada Viparita Dandasana I

PRANAJAMA:

 • Ujjayi VIII
 • Viloma IX
 • Sitali I 
 • Anuloma Pranayama
 • Sanmukhi Mudra
 • Savasana
 • Sanmukhi Mudra

Kalendarz imprez

<<  Październik 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4
   
webmaster