Szkolenia

Szkolenie nauczycielskie przygotowujące do egzaminu Junior Intermediate II/III

Prowadząca: Katarzyna Pilorz (Senior Intermediate II)

Miejsce: Studio Jogi, ul. św. Gertrudy 4, Kraków

Szkolenie koncentrować się będzie wokół zagadnień dydaktycznych z sylabusa Junior Intermediate II i III, jak również w systematyczny sposób podjąć zagadnienia terapeutyczne.

6/7/8 stycznia: Wspomaganie funkcji jajników poprzez praktykę terapeutyczną
10/11/12 lutego: stojące
10/11/12 marca: siady/ skręty
7/8/9 kwietnia: skłony/ lotosy
5/6/7 maja: wygięcia

19-25 czerwca'17 - zjazd letni

więcej informacji>>> http://www.studiojogi.pl/content/szkolenie-junior-II

Szkolenie nauczycielskie przygotowujące do egzaminu Junior Intermediate I

Prowadząca: Katarzyna Pilorz (Senior Intermediate II)

Miejsce: Studio Jogi, ul. św. Gertrudy 4, Kraków

Szkolenie koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z warsztatem nauczycielskim zarówno w wymiarze merytorycznym - jak nauczać konkretnych asan z sylabusa Junior Intermediate I, jak i organizacyjnym - jak demonstrować, jak korygować, jak ustawić się względem grupy. Chciałabym również w systematyczny sposób podjąć zagadnienie sekwencjonowania asan. Zagadnienia filozoficzne poprowadzi dr. hab. Marzenna Jakubczak.

11/12/13 listopada: Ciąża a praktyka asan i pranayam + egzamin kwalifikujący
10/11 grudnia: Powrót do praktyki po ciąży
24/25/26 lutego: stojące
24/25/26 marca: siady/ skręty
21/22/23 kwietnia: skłony/ lotosy
19/20/21 maja: wygięcia

19-25 czerwca'17 - zjazd letni

więcej informacji>>> http://www.studiojogi.pl/content/szkolenie-junior-I

 

 

Nauczycielski program szkoleniowy - Szkolenie Nauczycielskie

24 września 2016 - listopad 2017

Szkolenie poprowadzą:

Ewa Wardzała (Senior Intermediate I)
Natasza Moszkowicz (Senior Intermediate I)

Dla kogo?
Program szkoleniowy przeznaczony jest dla dyplomowanych nauczycieli  według metody Iyengara od stopnia Introductory po Junior Intermediate, absolwentów kursów nauczycielskich, oraz kandydatów przygotowujących się do egzaminu na stopień Introductory w trybie eksternistycznym.

Główny nacisk na tym etapie kłaść będziemy na  metodykę nauczania (budowanie sekwencji, język instrukcji, praca z pomocami, asystowanie)  na kolejnych etapach certyfikacji. Będzie to dawało nauczycielom jasny obraz tego jak nauczanie dojrzewa, uwzględniając coraz szerszy kontekst  -terapeutyczny i filozoficzny. Organizacja pracy w ramach poniższego szkolenia - realizacja zadań w grupach roboczych, oraz pod nadzorem nauczyciela prowadzącego - ma na celu usamodzielnienie nauczycieli na ścieżce samokształcenia, oraz ćwiczenie przez nich umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu terapii i filozofii jogi w praktyce.

Zapisy i informacje:
info@warsztatjogi.pl
do 24 czerwca 2016

http://www.warsztatjogi.pl/?p=imprezy

Nauczycielski program szkoleniowy - Program Przygotowawczy

23 września 2016 - 17 września 2017

Szkolenie poprowadzą:

Ewa Wardzała (Senior Intermediate I)
Natasza Moszkowicz (Senior Intermediate I)

Celem programu jest rozbudzenie u praktykujących świadomości i samodzielności w pracy z ciałem/umysłem - cech niezbędnych przyszłym nauczycielom. Od absolwentów szkolenia oczekiwać będzie można umocowanej wiedzy o istotnych działaniach w pozycjach/grupach pozycji, znajomości podstawowych zasad wykorzystania pomocy, rozwinięcia praktyki asan o regularną praktykę pranayamy.

Spotkanie kwalifikacyjne

23 września 2016 (piątek)
10.00 - 13.00
14.00 - 16.00
Jogarytm, ul. Rokosowska 4 (wejście od Baśniowej), Warszawa

Zapisy i informacje:
info@warsztatjogi.pl
do 30 czerwca 2016

http://www.warsztatjogi.pl/?p=imprezy

 
webmaster