Etyka zawodowa

Etyka zawodowa nauczycieli Jogi Iyengara

Nauczyciele jogi Iyengara angażują się w utrzymanie nienagannych standardów kompetencji zawodowej oraz integralności:

 • Nauczyciele jogi Iyengara poświęcają się samokształceniu, nauczaniu, rozpowszechnianiu oraz promocji sztuki, nauki i filozofii jogi według przekazu BKS Iyengara (Tapas).
 • Nauczyciele jogi Iyengara starają się znać na bieżąco oraz kontynuować naukę metod wprowadzonych przez BKS Iyengara i jego rodzinę, a także uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia.
 • Nauczyciele jogi Iyengara uczą się u dyplomowanych nauczycieli jogi Iyengara wyższego stopnia, tzn. uczący się nauczyciel powinien być co najmniej dwa stopnie niżej niż jego nauczyciel (Svadhyaya).
 • Nauczyciele jogi Iyengara czynią wysiłek, aby właściwie przekazywać swoją wiedzę oraz doświadczenie (Satya).
 • Podczas zajęć jogi Iyengara nauczyciele tej metody nie będą mieszać nauk jogi Iyengara z innymi dyscyplinami, np. medycyna lub psychoterapia, chyba że posiadają do tego osobne kwalifikacje i licencje (Aparigraha)
 • Nauczyciele jogi Iyengara starają się nie wyrażać publicznie krytyki na temat charakteru innych nauczycieli jogi Iyengara podczas ich nieobecności lub w odniesieniu do innych systemów jogi (Ahimsa).
 • Nauczyciele jogi Iyengara nie używają, w imieniu Iyengara, znaku graficznego oraz napisu zgodnego ze wzorem znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA. Użytkowanie znaku usługowego jest zarezerwowane dla organizacji non-profit składających się z uczniów przyjaciół BKS Iyengara, którzy spełniają kryteria i zostali zaakceptowani przez Komisję Znaku Usługowego (Asteya).

Odpowiedzialność wobec uczniów i społeczności - etyka społeczna

Nauczyciele jogi Iyengara są zobowiązani do poprawy ogólnego zdrowia i dobra swoich uczniów oraz społeczności w której mieszkają. Obejmuje to przestrzeganie praw i opinii ich uczniów oraz przestrzeganie miejscowych praw.

 • Nauczyciele jogi Iyengara są prawdomówni w kontaktach z uczniami i społecznością (Satya).
 • Nauczyciele jogi Iyengara są przyjaźni wobec wszystkich uczniów, niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, statusu finansowego, narodowości lub niesprawności fizycznej (Asteya).
 • Nauczyciele jogi Iyengara unikają wszelkich form molestowania seksualnego uczniów i są uczciwi w swoich relacjach intymnych (Ahimsa i Bramacharya).
 • Nauczyciele jogi Iyengara uznają różnicę władzy między uczniem a nauczycielem i unikają wykorzystywania zaufania i potencjalnej zależności swoich uczniów (Ahimsa i Aparigraha). W świetle tej różnicy władzy, nauczyciele jogi Iyengara mają świadomość potencjalnych niebezpieczeństw wynikających z naruszenia zasadniczych relacji uczeń / nauczyciel poprzez relacje dwustronne. Relacja dwustronna istnieje, kiedy uczeń i nauczyciel obcują ze sobą poza kontekstem relacji nauczyciel / uczeń. Nauczyciele jogi Iyengara są szczególnie czujni i uwrażliwieni na potencjalne komplikacje, kiedy relacja dwustronna ma charakter intymny.

Kalendarz imprez

<<  Październik 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4
   
webmaster