Zgłoszenia na egzaminy

I. TERMINY EGZAMINÓW

1. Daty planowanych egzaminów można sprawdzić na naszej stronie w zakładce Terminy egzaminów.

II. TERMINY ZGŁOSZEŃ

2. O rozpoczęciu rejestracji zgłoszeń na egzaminy na następny rok Członek Stowarzyszenia jest informowany drogą mailową w listopadzie lub grudniu b. r.. Termin rozpoczęcia zgłoszeń na egzaminy odbywające się w 2019r to połowa grudnia 2018r.

3. Rejestracja zostaje zamknięta 31 grudnia lub przedłużona jeśli zajdzie taka konieczność.

III. ZASADY ZGŁOSZEŃ

1. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza on-line na stronie egzaminy.joga.org.pl (niezbędne jest posiadanie aktywnego konta). Kandydat wybiera datę egzaminu oraz wpisuje swoje dane, nazwiska osób rekomendujących. Końcowym etapem rejestracji jest wpłata zadatku na egzamin w wysokości 50% opłaty egzaminacyjnej za pomocą płatności on-line (Pay-U). Na podstawie wypełnionego formularza oraz wpłaty zadatku kandydat wpisany jest na listę na dany termin. W przypadku równoczesnych zgłoszeń kandydatów o wpisaniu na listę decyduje kolejność wpłat na konto poprzez system płatności on-line. Prosimy, aby nie wpłacać należności tradycyjnie przelewem, gdyż nie zostaniecie wpisani na listę. Jeśli wystąpi problem techniczny z operatorem prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem.

2. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości osób, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu i zwrócenia kandydatom zadatku lub zaproponowania podejścia do egzaminu w innym terminie.

3. Po zapełnieniu listy osób na dany egzamin utworzy się lista rezerwowa, z której kandydaci zostaną dopuszczeni do egzaminu w razie rezygnacji kandydata z listy pierwotnej. O zwolnieniu się miejsca z listy pierwotnej kandydaci rezerwowi powiadomieni zostaną do 3 miesięcy przed egzaminem. Możliwe jest też utworzenie dodatkowego terminu jeśli organizator uzna to za konieczne.

IV. OPŁATY EGZAMINACYJNE

1. Wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi dla:

- stopnia Introductory II - 550zł

- stopnia Junior Intermediate I - 550zł

- stopnia Junior Intermediate II i III - 650zł

2. Opłata podzielona jest na dwie raty.

Pierwszą ratę – bezzwrotny zadatek w wysokości 50% opłaty egzaminacyjnej należy wpłacić w trakcie zgłoszenia on- line.

Drugą ratę –pozostałą część opłaty egzaminacyjnej należy wpłacić po otrzymaniu zawiadomienia od Stowarzyszenia – za pomocą płatności on- line (około trzy miesiące przed dniem egzaminu). Po wniesieniu całości opłaty oraz uregulowaniu składek członkowskich i dodatkowych kandydat otrzyma tematy pracy egzaminacyjnej.

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW

1. Do egzaminów mogą przystępować jedynie Członkowie Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polce (lub członkowie ze Stowarzyszeń Jogi Iyengara z innych krajów ), z opłaconymi składkami członkowskimi oraz dodatkowymi. Składki powinny być opłacone za cały okres trwania kursu nauczycielskiego lub mentoringu.

2. Dla osób ubiegających się o stopień Junior Intermediate niezbędne jest także posiadanie podpisanej umowy licencyjnej Certyfication Mark oraz opłacona składka CM.

3. Kandydat na 30 dni przed egzaminem zobligowany jest wysłać pracę pisemną, formularz zgłoszeniowy i 2 rekomendacje (na drukach Stowarzyszenia) od nauczycieli odpowiedniego stopnia wg wymogów egzaminacyjnych. Brak uzyskania rekomendacji uniemożliwia podejście do egzaminu, lecz nie kwalifikuje do zwrotu uiszczonej opłaty.

4. Osoby powtarzające egzamin zobowiązani są do ponownego uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Potrzebują tylko jedną rekomendację lecz ponownie muszą napisać pracę egzaminacyjną.

VI. KONTAKT ZE STOWARZYSZENIEM W SPRAWIE EGZAMINÓW

1. Kontakt mailowy w sprawie egzaminów prosimy kierować na: egzaminy@joga.org.pl

2. Kontakt telefoniczny +48 881 776 339

D

Dokumenty do pobrania

Documents for download

 

Kalendarz imprez

<<  Październik 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4
   
webmaster