Regulamin Polskiej Konwencji Jogi Iyengara 2015

KONWENCJA

 1. Polska Konwencja Jogi Iyengara 2015 (PKJI 2015) organizowana jest przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce (SJIP).
 2. Na PKJI 2015 składa się:
  • cz I - blok dla nauczycieli jogi Iyengara
  • cz. II - warsztat ogólny
 3. W części I mogą wziąć udział członkowie SJIP, którzy posiadają dyplom minimum Introductory II.
 4. W części II mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, regularnie praktykujące jogę Iyengara od min. 6 miesięcy bez przeciwskazań zdrowotnych - zdolne do samodzielnej praktyki jogii.

REJESTRACJA I OPŁATY

 1. Rejestracja uczestników PKJI 2015 odbywa się w terminie:  20 grudnia 2014 - 20 kwietnia 2015.
 2. Rejestracja na PKJI 2015 odbywa się poprzez formularz zgłoszeń zamieszczony na stronie internetowej SJIP.
 3. Warunkiem uczestnictwa w PKJI 2015 jest uiszczenie całości opłaty na konto organizatora SJIP
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach po zamknięciu rejestracji organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.
 5. Faktura za udział w PKJI 2015 zostanie przesłana w formie elektronicznej z adresu: biuro@joga.org.pl do osób, które podadzą dane do faktury w formularzu rejestracji. Osoby nie posiadające adresu email proszone są o kontakt z biurem organizatora: biuro@joga.org.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik PKJI 2015 jest zobowiązany przestrzegać regulaminu konwencji a także wszelkich wydawanych przez przedstawiciela Organizatora postanowień i zaleceń związanych z organizacją i przebiegiem konwencji.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania porządku w przebieralniach i na sali do ćwiczeń.
 3. W trosce o najwyższą jakość zajęć i komfort Uczestników, Uczestnicy proszeni są o punktualne przybycie na zajęcia. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na miejsce, gdzie odbywa się PKJI 2015 na min. 30 min. przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w celu otrzymania przydziału do sektora na sali do ćwiczeń oraz odebrania materiałów informacyjnych.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do zabrania ze sobą własnej maty, 2 pasków oraz 2 kostek.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie PKJI 2015.
 6. Udział w PKJI 2015  jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie, filmowanie, nagrywanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu na wszystkich polach eksploatacji w celach statutowych, informacyjnych, reklamowych oraz edukacyjnych SJIP. Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec SJIP z tego tytułu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników PKJI 2015.
 8. Zgłoszenie i opłacenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie PKJI 2015.

 

Dane osobowe uczestników warsztatów przetwarzane będą przez organizatora warsztatów tj.  Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce (SJIP) z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Gertrudy 4 w Krakowie,  w celu realizacji umowy uczestnictwa w PKJI 2015.

Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Kalendarz imprez

<<  Wrzesień 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
161718
232425
30      
webmaster