Regulamin Polskiej Konwencji Jogi Iyengara 2017

KONWENCJA

1. Polska Konwencja Jogi Iyengara 2017 (PKJI 2017) organizowana jest przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce (SJIP).

2. W PKJI 2017 mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, regularnie praktykujące jogę Iyengara od min. 6 miesięcy bez przeciwwskazań zdrowotnych - zdolne do samodzielnej praktyki jogi.

REJESTRACJA I OPŁATY

1. Rejestracja uczestników PKJI 2017 odbywa się w terminie:  10 stycznia 2017 - 10 maja 2017.

2. Rejestracja na PKJI 2017 odbywa się tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeń zamieszczony na stronie internetowej SJIP.

3. Warunkiem uczestnictwa w PKJI 2017 jest uiszczenie całości opłaty na konto organizatora SJIP

4. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach po zamknięciu rejestracji organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.

5. Faktura za udział w PKJI 2017 zostanie przesłana w formie elektronicznej z adresu: biuro@joga.org.pl do osób, które podadzą dane do faktury w formularzu rejestracji. Osoby nie posiadające adresu email proszone są o kontakt z biurem organizatora: biuro@joga.org.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnik PKJI 2017 jest zobowiązany przestrzegać regulaminu konwencji a także wszelkich wydawanych przez przedstawiciela Organizatora postanowień i zaleceń związanych z organizacją i przebiegiem konwencji.

2. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania porządku w przebieralniach i na sali do ćwiczeń.

3. W trosce o najwyższą jakość zajęć i komfort Uczestników, Uczestnicy proszeni są o punktualne przybycie na zajęcia. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na miejsce, gdzie odbywa się PKJI 2017 na min. 30 min. przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w celu otrzymania przydziału do sektora na sali do ćwiczeń oraz odebrania materiałów informacyjnych.

4. Uczestnicy zobowiązani są do zabrania ze sobą własnej maty, 2 pasków oraz 2 kostek.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym odbywa się PKJI 2017.

5. Udział w PKJI 2017  jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie, filmowanie, nagrywanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu na wszystkich polach eksploatacji w celach statutowych, informacyjnych, reklamowych oraz edukacyjnych SJIP. Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec SJIP z tego tytułu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników PKJI 2017.

7. Zgłoszenie i opłacenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie PKJI 2017.

Dane osobowe uczestników warsztatów przetwarzane będą przez organizatora warsztatów tj.  Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce (SJIP) z siedzibą w Krakowie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5/3 w Krakowie, w celu realizacji umowy uczestnictwa w PKJI 2017.

 

Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Kalendarz imprez

<<  Październik 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4
   
webmaster