Certyfikat Iyengara

Joga według przekazu B.K.S. Iyengara jest niezwykle popularną metodą, praktykowaną na całym świecie przez wiele milionów ludzi. Aby zapewnić jednolite i najwyższe standardy nauczania, prawo do stosowania (przekazywania) tej metody mają wyłącznie wykwalifikowani nauczyciele, którzy posiadają aktualny Certyfikat Iyengara.

imageW Polsce Certyfikat przyznawany jest przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce. SJIP potwierdza w ten sposób kompetencje nauczyciela oraz jego uprawnienia do nauczania jogi według metody Iyengara®. Aktualną listę certyfikowanych nauczycieli można znaleźć na stronie internetowej joga.org.pl:

joga.org.pl/Nauczyciele/lista-nauczycieli

Certyfikat stanowi podstawową gwarancję dla uczniów, że ich opiekun posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz jest właściwie przygotowany do prawidłowego, a ponadto bezpiecznego prowadzenia zajęć jogi.

Tylko nauczyciele, którzy uzyskali ważny Certyfikat, mogą posługiwać się nazwiskiem Iyengara® w odniesieniu do usług związanych z nauczaniem jogi. Nazwisko Iyengara® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, stąd używanie go w kontekście działalności zawodowej przez osoby nieuprawnione (nieposiadające ważnego Certyfikatu) stanowi naruszenie prawa.

Więcej…

webmaster