Formularz informacyjny: pierwsze zgłoszenie

W celu zapoznania się z procedurą przyznawania certyfikatu CM oraz jego aktualizacją na dany rok zapraszamy na nową stronę internetową: https://konwencja.joga.org.pl/certyfikaty.html

Aktualizację należy wykonać logując się na swój panel użytkownika pod adresem https://konwencja.joga.org.pl/panel.html i przejście do zakładki "certyfikaty".

webmaster