Ubezpieczenie nauczycieli

Istnieje  możliwość wykupienia ubezpieczenia OC przez Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikła z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych nauczyciela, instruktora, wychowawcy. Suma ubezpieczenia nauczycieli wynosi 100 000 zł na każde zdarzenie.
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres Ubezpieczenia: od 27 kwietnia biezącego roku do 26 kwietnia roku następnego
Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGOHESTIA SA Sopot, ul. Hestii 1
tel. 0 801 107 107 lub 0 58 555 5 555
Warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest :
1) aktualne członkostwo w Stowarzyszeniu ( posiadanie konta on-line oraz opłacona składka członkowska za dany rok)
2) potwierdzenie danych w nowym panelu Członka*
3) opłacenie składki na ubezpieczenie wykonujemy od razu po zakończeniu potwierdzenia danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia, poprzez płatność internetową on- line za pośrednictwem Pay-U

*Jak opłacić składkę?

  1. Składkę mogą wykupić jedynie Członkowie Stowarzyszenia z opłaconą składką za bieżący rok (lecz nie jest wymagany stopień nauczycielski).
  2. Składkę na ubezpieczenie OC prosimy uiścić poprzez płatność on - line za pośrednictwem Pay-U. W tym celu należy zalogować się na swój panel użytkownika pod tymczasowym adresem i przejść do zakładki „Ubezpieczenie”
  3. Warunkiem koniecznym jest także uaktualnienie danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy ubezpieczenia (imię, nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, PESEL)
  4. Jeśli jeszcze nie logowałeś się na nowej stronie nowe hasło dostępu zostało do ciebie wysłane 13 marca 2019r.
  5. Jeżeli nie pamiętasz hasła skorzystaj z opcji odzyskiwania dostępu
  6. Wykupienie ubezpieczenia będzie możliwe przy zapłacie składki i potwierdzenia aktualności danych osobowych do 15 kwietnia 2020 r.

Uwaga!
Osoby, które w tym roku opłaciły składkę za ubezpieczenie przelewem tradycyjnym prosimy, aby zalogowały się na swoje konto wg. wytycznych powyżej i potwierdziły/uaktualniły dane osobowe w panelu, kliknęły zielony guzik zapisz i zapłać (wtedy system wpisuje osoby na listę) ale  bez końcowe/go uiszczania wpłaty.


Ogólne Warunki ubezpieczenia: dokument PDF do pobrania

webmaster