Zwyczajne Walne Zebranie Członków 2011

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara z siedzibą w Krakowie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (ZWZC) na dzień 12 czerwca 2011 r. na godzinę 13.30.

Zebranie odbędzie się w Warszawie w Joga Politechnika, ul. Noakowskiego 16/5.

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Stowarzyszenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sporządzenie listy obecności.
  3. Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad ZWZC.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania z przebiegu działań Stowarzyszenia za rok 2010.
  6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2010.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
  9. Dyskusja i wolne wnioski.
  10. Zakończenie Zebrania.


Zarząd
PSJI

Kraków, dnia 12 maja 2011 r.

Kalendarz imprez

<<  Październik 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4
   
webmaster