Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

image

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara z siedzibą w Krakowie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (NWZC) na dzień 13 września 2012 r. Zebranie odbędzie się w Warszawie.

termin: 13 września, czwartek, godz. 12:00
miejsce: Warszawa, szkoła jogi Joga Rytm, ul. Rokosowska 4 (wejście od ul. Baśniowej)

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sporządzenie listy obecności.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowego członkostwa Sławomirowi Bubiczowi.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia.
  6. Omówienie spraw będących przedmiotem dyskusji i wolnych wniosków na ZWZC w dniu 17 czerwca 2012 r.
  7. Dyskusja i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.


Załącznikiem do niniejszego zawiadomienia jest projekt proponowanych zmian Statutu PSJI. Prosimy o przesyłanie uwag do proponowanych zmian najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2012 r. na adres biuro@joga.org.pl.

Zarząd
PSJI

Kraków, dnia 10 sierpnia 2012 r.


Projekt zmian w statucie PSJI

Kalendarz imprez

<<  Październik 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4
   
webmaster