Newsletter Listopad/Grudzień 2014

1. Sposoby wsparcia inicjatywy charytatywnej Gurujiego za pośrednictwem PSJI

2. Egzaminy nauczycielskie 2015

3. Spotkania Zarządu/ Komitetu Technicznego SJIP

4. Polska Konwencja Jogi Iyengara z Gulnaaz Dashti: Warszawa, 15-17 maja 2015.

 

Drodzy Członkowie i Sympatycy:

Nieuchronnie zbliża się pierwsza okazja by uczcić urodziny Naszego Mistrza z Puny już bez Jego Obecności. 14 grudnia tego roku Guruji obchodziłby 96 urodziny.

Jak wiemy - pochodził On z ubogiej wioski na południu Indii w stanie Karnataka i w młodości doznał trudów wzrastania w biedzie. Dlatego jego wolą było wspieranie najuboższych z rodzinnych stron (poprzez ułatwienie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, działalności kulturalnej i wsparcia społecznego). W tym celu powołał w 2005 do życia fundację Bellur Project - od nazwy wioski, z której pochodzi. Corocznie SJIP patronuje akcji zbierania środków, które następnie przelewamy na konto fundacji. Szkoły naszych członków organizują w tym szczególnym dniu imprezy, z których dochód przeznaczany jest na ten szczytny cel.

Rok temu pisałam w mailu nawołującym do zbiórki środków: "nie wiadomo, jak długo Guruji pozostanie z nami" i niestety pytanie to znalazło swoje uzasadnienie w rzeczywistości. Guruji nie dożył kolejnych urodzin. Jednak my chcąc wyrazić naszą wdzięczność za Jego przekaz możemy nadal wspierać tę inicjatywę. Do czego gorąco Was zachęcam,

Katarzyna Pilorz
Prezes SJIP


Sposoby wsparcia inicjatywy charytatywnej Gurujiego za pośrednictwem PSJI:

1. Dokonując wpłaty na konto Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara nr 49 2130 0004 2001 0258 9034 0001 z dopiskiem Bellur.

2. Organizując obchody urodzin Gurujiego w dniu jego urodzin 14 grudnia 2014 lub specjalne lekcje jogi w twojej szkole, z których dobrowolne datki zostaną przekazane na rzecz Bellur.

3. Biorąc udział w specjalnej sesji jogi w szkole lub obchodach urodzin Gurujiego i dorzucając się do zbiórki środków organizowanej w ramach tej imrezy/lekcji.

4. Kupując T-shirt w sklepie internetowym SJIP w dniach 1-14 grudnia 2014. Cały przychód ze sprzedaży T-shirtów będzie przeznaczony na fundację Bellur.

UWAGA! Wprowadziliśmy od 1 grudnia obniżoną cenę na hurtową sprzedaż T-shirtów - od 10 szt. kosztują one 25 zł./szt. Dlatego jeśli masz szkołę - możesz zamówić większą ich ilość i sprzedawać lub licytować na rzecz Bellur Trust w ramach obchodów urodzin naszego Mistrza.

W zeszłym roku 2013 udało nam się zebrać i przekazać na konto Bellur Trust: 5095 zł. Chcielibyśmy aby tegoroczna zbiórka środków okazała się tym bogatsza im większa nasza wdzięczność za nauczanie naszego Mistrza.

Zapraszamy do przyłączenia się do naszej akcji!!!


Ogłoszenia Zarządu/ Komitetu Technicznego SJIP:

1. Egzaminy nauczycielskie 2015:

Wstępne daty egzaminów i ewaluacji znajdziecie tu: http://joga.org.pl/Nauczyciele/Egzaminy-nauczycielskie

Przypominamy o terminie wysyłania zgłoszeń na egzaminy w 2015 roku. Zgłoszenia od osób, które chcą przystąpić do egzaminu nauczycielskiego w 2015 roku przyjmowane są do 15 grudnia 2014 roku. Procedura rejestracji przez formularz nie dotyczy osób przystępujących do ewaluacji Introductory I będących w trakcie treningu nauczycielskiego. Natomiast osoby przygotowywane eksternistycznie do ewaluacji Intro I powinny zostać zgłoszone emailem przez swoich nauczycieli prowadzących na adres KT SJIP: komietet.techniczny@joga.org.pl w terminie do 15 grudnia 2014.

W zeszłym roku wprowadziliśmy formularz zapisów: http://joga.org.pl/Nauczyciele/Egzaminy-nauczycielskie/684 Formularz można otworzyć po wcześniejszym zalogowaniu na stronie. Dlatego zarejestrować się mogą tylko członkowie SJIP z aktualnie opłaconą składką członkowską. Osoby, które jeszcze nie opłaciły składki za 2014 rok proszone są o dokonanie wpłat i wysłanie maila potwierdzającego wpłatę na biuro@joga.org.pl, a ich konto w systemie zostanie odblokowane.

2. Spotkania Zarządu/ Komitetu Technicznego SJIP:

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami ze spotkań grupy roboczej KT SJIP, które odbyły się 15 i 29 października 2014 w Krakowie:

http://joga.org.pl/sjip/Wladze/Komitet-Techniczny/Protokoly-posiedzen-KT/758-protoko-spotkania-grupy-roboczej-kt-nr-2

http://joga.org.pl/sjip/Wladze/Komitet-Techniczny/Protokoly-posiedzen-KT/759-protoko-spotkania-grupy-roboczej-kt-nr-3

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ze spotkania Zarządu SJIP, które odbyło się 18 listopada 2014 przez Skype'a:

http://joga.org.pl/sjip/Wladze/Zarzad/sprawozdania/763-protoko-z-zebrania-zarzdu-18-listopada-2014

3. Polska Konwencja Jogi Iyengara z Gulnaaz Dashti: Warszawa, 15-17 maja 2015. Wstępna informacja znajduje się tu:

http://joga.org.pl/imprezy/konwencja

webmaster