Newsletter Marzec 2016

I./ Procedura uzyskiwania dyplomów z RIMYI

II./ Polska Konwencja Jogi Iyengara z Faeqiem Birią: 3-5 czerwca 2016, ComCom Zone, ul Ptaszyckiego 6, Kraków - Nowa Huta.

III./ Ogłoszenia Zarządu SJIP

 

 

Zarząd SJIP zgodnie z postulatem przewodniczącego KT SJIP Konrada Kocota uregulował kwestię starania się o dyplomy z Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) w Punie. W tym celu została wprowadzona procedura starania się o bieżące dyplomy oraz wyznaczony został ostateczny termin starania się o dyplomy z poprzednich lat.

I./ Procedura uzyskiwania dyplomów z RIMYI

1. Czym jest dyplom RIMYI i czym różni się od dyplomu SJIP?

Dyplom RIMYI jest oficjalnym potwierdzeniem o zdanym egzaminie na dany poziom wydawanym przez RIMYI. Dyplomy te podpisywane były przez samego Gurujiego BKS Iyengara. Po Jego śmierci dyplomy te podpisuje Jego córka: Gita Iyengar. Uzyskanie tego dyplomu wiąże sie z wniesieniem opłaty 50 USD.

SJIP również wydaje dyplomy potwierdzające zdany egzamin od 2014 roku. Są to dyplomy o unikalnym numerze widniejącym w rejestrze SJIP. Te dyplomy podpisywane są przez przedstawicieli Zarządu i KT. Wystawiane są nieodpłatnie.

Dla potrzeb zaświadczenia o zdanym egzaminie obecnie wystarczy dyplom wystawiany przez SJIP. Dyplom RIMYI jest w tym kontekście dokumentem dodatkowym aczkolwiek wydawanym u samego źródła.

 

2. Procedura starania się o bieżące dyplomy RIMYI (z egzaminów 2016):

1. Na egzaminie nauczycielskim pobierana będzie opłata 50 USD w gotówce przez organizatora egzaminów od osób, które chcą uzyskać dyplom RIMYI.

2. Lista osób, które zdały egzamin oraz wniosły opłatę w USD zostanie przesłana do przewodniczącego KT SJIP przez organizatora egzaminów.

3. Przewodniczący KT SJIP wskaże osobę, która będzie w danym roku reprezentować SJIP w RIMYI.

4. Zebrane wpłaty w USD zostaną przekazane wskazanej przez przewodniczącego KT osobie i za jej pośrednictwem dostarczone do RIMYI.

5. Przewodniczący KT SJIP prześle oficjalną listę osób starających się o dyplom RIMYI do sekretarza RIMYI.

6. Wskazany reprezentant odbierze w imieniu SJIP dyplomy z danego roku.

7. Dyplomy z danego roku zostaną uroczyście wręczone w trakcie PKJI w roku następnym starającym się lub wyznaczonym przez nie osobom. Jeśli zainteresowany wyrazi taką chęć - dyplom zostanie mu wydany we wcześniejszym terminie niż PKJI.

 

3. Ostateczny termin starania się o dyplomy RIMYI za poprzednie lata (z egzaminów 2015 i wcześniejszych):

Należy wnieść opłatę 50 USD w gotówce na ręce Konrada Kocota w trakcie następujących wydarzeń w Krakowie:

* egzamin Introductory II - Sadhana Szkoła Jogi - 20-22 maja 2016

* PKJI 2016 - ComCom Zone, Nowa Huta - 3-5 czerwca 2016

* Konwencja z Ritą Keller - SP nr. 30 ul Konfederacka 12-30 czerwca-3 lipca 2016

* Warsztaty z Gabrielą Gubilaro - Sadhana Szkoła Jogi - 14-16 października 2016

Więcej informacji: kkocot@gmail.com

 

II./ Polska Konwencja Jogi Iyengara z Faeqiem Birią: 3-5 czerwca 2016, ComCom Zone, ul Ptaszyckiego 6, Kraków - Nowa Huta.

1. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy nie zwlekać z decyzją o udziale. Jeśli zarejestrowaliście się a nie opłaciliście udziału - macie na to 7 dni. Po tym czasie wasze zgłoszenie może zostać anulowane z powodu ograniczonej liczby miejsc. Przypominamy również o tym, że po 20 kwietnia opłata wzrasta o 50 zł. Liczy się data wpłaty a nie rejestracji w serwisie!!! Informacja i rejestracja tu: http://joga.org.pl/imprezy/konwencja/792

 

2. Sylwetka Faeqa Birii:

Aby przybliżyć Wam sylwetkę prowadzącego rozpoczęliśmy cykl wspomnień i wrażeń z kontaktu z tym charyzmatycznym nauczycielem pochodzących od naszych nauczycieli - jego uczniów. Publikujemy ostatnie wspomnienia - autorstwa Katarzyny Pilorz -od lat 90 tych regularnej uczennicy Faeqa, której udało sie nakłonić go do przyjazdu do Polski po 12-letniej przerwie: http://joga.org.pl/Joga/artykuly/829-wspomnienia-o-faequ-birii

 

III./ Ogłoszenia Zarządu SJIP:

1. Zapraszamy do zapoznania się z kwartalnym sprawozdaniem z działalności Zarządu SJIP: http://joga.org.pl/sjip/Wladze/zarzad/sprawozdania/828-kwartalne-sprawozdanie-z-dziaalnoci-zarzdu-sjip-i-iii16

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SJIP 2016: Kraków, 4 czerwca 2016.

Przypominamy o planowanym ZWZC, które odbędzie się w trakcie PKJI w sobotę w hali sportowej ComCom Zone, ul Ptaszyckiego 6, Kraków - Nowa Huta. Oficjalne zwołanie zebrania nastąpi na 30 dni wcześniej w osobnym biuletynie. Na tym ZWZC odbędą się wybory Prezesa i Zarządu. Zapraszamy do udziału wszystkich członków!

Kalendarz imprez

<<  Sierpień 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  9
 
webmaster