Newsletter Styczeń 2018

Wraz z noworocznymi życzeniami wszelkiej pomyślności, mamy dla Was kilka ważnych informacji.

1. Polska Konwencja Jogi Iyengara w 2018 odbędzie się w Krakowie w dniach 3-6 maja.  W tym roku ponownie gościć będziemy Abhijatę Sridhar, wnuczkę Iyengara. Zapisy na Konwencję ruszą 22.01. Prosimy o szybką decyzję o uczestnictwie, gdyż ilość miejsc będzie ograniczona. Szczegóły tutaj: Wschodnioeuropejska Konwencja Jogi Iyengara w Polsce z Abhijatą Sridhar


2. Zachęcamy do udziały w akcji "100 words/ 100 people for 100 years of Guruji”, czyli "100 słów/100 osób na stulecie Gurujego". W związku z setną rocznicą urodzin B.K.S. Iyengara i serią europejskich konwencji jogi z Abhijatą, powstał plan zorganizowania wystawy i wydania książki pokazującej Gurujiego z osobistej perspektywy jego uczniów. Zapraszamy do nadsyłania swoich historii (najlepiej po polsku i po angielsku), mieszczących się w 100 słowach na adres biuro@joga.org.pl do 30 stycznia 2018 r. Wybrane 100 historii zebrane zostanie w książce wydanej z okazji stulecia.


3. Przypominamy o terminie opłaty składki członkowskiej, który upływa 31.01.2018 roku. Wysokość składki wynosi 200 zł dla Nauczycieli legitymujących się dyplomem Introductory II i wyższym oraz 100 zł dla pozostałych Członków. Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia.


4. Informujemy, że wpłaty datków zebranych na rzecz Projektu Bellur dokonać można na konto Stowarzyszenia z dopiskiem Bellur.

webmaster