List przypominający o standardach etycznych

Koleżanki i koledzy,

Komisja Etyki ma za zadanie czuwać nad: stosowaniem ujednoliconych przez RIMYI zasad i uregulowań dotyczących członkostwa, przestrzeganiem zasad etycznych obowiązujących nauczycueli jogi oraz przestrzeganiem umów licencyjnych, w przypadku nieuprawnionego użycia nazwiska lub znaku towarowego wszczęcie procesów prawnych, rozstrzyganiem sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia. Systematycznie chcemy działać na rzecz wysokich standardów etycznych w jodze.

Jeden temat wydaje się szczególnie ważny. Wpisuje się w toczącą się na całym świecie dyskusję o szacunku w relacjach między kobietami i mężczyznami. Skandal dotyczący przemocy seksualnej, który wybuchł w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku, swoją medialną siłą nakłonił wiele osób do refleksji i weryfikacji dotychczasowych zachowań. Fala informacji o rozmaitych formach molestowania seksualnego była dla wielu z nas wstrząsem. Okazuje się, że przyzwolenie na nieetyczne zachowania obowiązywało w niezliczonej liczbie środowisk, a ofiary przemocy mówią o tym dopiero po wielu latach.

Do komisji etyki SJIP nie wpłynęła nigdy oficjalna skarga związana z przemocą seksualną, ale kilkukrotnie pojawiły się anonimowe pisma dotyczące niestosownych zachowań nauczycieli jogi. Brak podpisu powoduje, że nie można na ich podstawie nikogo oskarżyć, ani wszcząć oficjalnego postępowania wyjaśniającego. Fakt ten jednak może być dla nas wszystkich inspiracją do głębszej refleksji, analizy obowiązujących w naszym Stowarzyszeniu zasad, odpowiedzi samemu sobie na pytania dotyczące granic i przyzwolenia na łamanie reguł.

Nie jesteśmy pozostawieni samym sobie w sprawie szacunku, zaufania i odpowiedniego traktowania każdego ucznia. Konstytucja opracowana przez B.K.S. Iyengara jasno i precyzyjnie donosi się do kwestii relacji nauczyciel - uczeń. Przytaczamy tu pełen cytat z załącznika F poświęconego etyce społecznej:

c) Nauczyciele Jogi Iyengara rozumieją, że istnieje pewna przewaga nauczyciela wobec ucznia i unikają jakiegokolwiek wykorzystywania zaufania i potencjalnej zależności takich uczniów (Ahimsa i Aparigraha).

d) Wobec tej przewagi Nauczyciele Jogi Iyengara rozpoznają niebezpieczeństwo podwójnej relacji, która może utrudnić / objąć relację uczeń – nauczyciel. Podwójna relacja ma miejsce, gdy zachodzą interakcje między nauczycielem i uczniem poza kontekstem relacji uczeń – nauczyciel. Nauczyciele Jogi Iyengara zachowują nadzwyczajną czujność, jeśli charakter podwójnej relacji staje się intymny.

e) W miarę możliwości, Nauczyciele Jogi Iyengara dokładają wszelkich starań, aby pomóc uczniowi w znalezieniu innego nauczyciela Iyengara, jeśli relacja uczeń – nauczyciel jest niewłaściwa (Aparigraha).”

Niech te słowa pomagają nam podejmować słuszne decyzje i rozstrzygać towarzyszące życiu dylematy.

Pamiętajcie też, że wszelkie wątpliwości i uwagi możecie zgłaszać do komisji etyki, organu zobowiązanego do zachowania pełnej dyskrecji. W miarę możliwości będziemy starali się działać na rzecz jasnych zasad i przestrzegania spuścizny Gurujiego. Piszcie na adres komisja.etyki@joga.org.pl

Komisja Etyki

Kalendarz imprez

<<  Październik 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4
   
webmaster