Relacja po konwencji i walnym zgromadzeniu

Za nami już emocje tegorocznej Polskiej Konwencji Jogi Iyengara z Christianem Pisano, która odbyła się w Krakowie w dniach 9 - 12 maja 2019. Praktyka pełna wolności i przestrzeni dała uczestnikom wiele wzruszeń, doświadczeń i nowych doznań. Pisano, jeden z najwyższych stopniem nauczycieli jogi Iyengara, praktykujących wiele lat u boku Gurujiego, obecnie jest orędownikiem akceptacji ograniczeń i praktyki nacechowanej radością oraz wolnością. Podczas konwencji namawiał uczestników do poszukiwania przestrzeni w ciele i umyśle, poddawania się przepływowi energii. Jego płynące prosto z serca wypowiedzi nakłaniały do refleksji i otwierały nowe możliwości rozumienia praktyki. Dla wielu uczestników konwencji był czas wyjątkowy i ważny.

Czas podczas konwencji był wykorzystany maksymalnie efektywnie. Uczestnicy konwencji wzięli udział w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w panelu dydaktyczno-dyskusyjnym "Relacja między instruktorem a ćwiczącym w praktyce jogi". Temat zakresu i sposobu prowadzenia korekt manualnych w jodze dyskutowany jest obecnie w wielu krajach na świecie. Panel był naszym polskim wkładem w te rozważania.

Tradycyjnie przy okazji konwencji odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce. Tym razem spotkaliśmy się dwukrotnie. W czwartek 9 maja na zwyczajnym walnym, podczas którego zatwierdzone zostały sprawozdania zarządu i poszczególnych komisji oraz komitetu technicznego. W piątek 10 maja na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu wybraliśmy nowych członków zarządu i przewodniczącego komisji technicznej. (protokoły z walnych zgromadzeń znajdują się w załączniku)
W skład zarządu wchodzą obecnie:
- Monika Salitra, prezes
- Inka Cattell, wiceprezes
- Małgorzata Skórska, członek zarządu odpowiadający za PR Stowarzyszenia,
- Tomasz Pyrzewicz, członek zarządu odpowiadający za organizację egzaminów,
- Roman Grzeszykowski, członek zarządu odpowiadający za projekt Bellur oraz akcje charytatywne,
- Iwona Gajko, przewodnicząca Komitetu Technicznego.

W piątek odbyła się również dyskusja na temat przyszłości szkoleń nauczycielskich. Więcej na ten temat można przeczytać w załączniku:

Kalendarz imprez

<<  Październik 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4
   
webmaster