Protokół z 20 X 2007, Kraków

Protokół spotkania Komitetu Technicznego PSJI (KT PSJI)

Kraków, 20 października 2007Obecni członkowie KT PSJI:
 • Henryk Liśkiewicz
 • Konrad Kocot
 • Małgorzata Madej
 • Katarzyna Pilorz (protokolant)

Punkty obrad:

1.    Ustalenie wersji asan obowiązujących dla egzaminów Introductory:

1.1.    Introductory II:
 • omówienie propozycji Jurka Jaguckiego, akceptacja tej wersji za wyjątkiem Adho Mukha Svanasany (AMS)
 • wejście do AMS jest na tym poziomie dowolne
1.2.    Introductory I:
 • przedyskutowanie oraz zatwierdzenie wersji wszystkich asan z tego poziomu

2.    Kwestia warunków dla eksternistycznego przystępowania do egzaminów:

 • Introductory: propozycja od Jurka Jaguckiego do aprobaty drogą mailową – w załączniku
 • Junior Intermediate: zostaną przygotowane przez Konrada Kocota i również do aprobaty drogą mailową


3.    Dyskusja nad kwestią menstruacji oraz ciąży ogólnie dla treningów nauczycielskich oraz dla egzaminów.


4.    Dyskusja kwestii personalnych:

 • Prośba Roberta Spicy o pozwolenie na zdawanie egzaminu Junior Intermediate III we Francji.
 • Odp.: Jeśli w najbliższym roku kalendarzowym nie będzie w Polsce egzaminu Junior Intermediate III KT PSJI wyraża zgodę na odbycie takiego egzaminu we Francji. Warunkiem podejścia do tego egzaminu jest jednak pobyt w RIYI w Punie nie dalej niż do roku od daty egzaminu (wykazanie się opłaconą rezerwacją).
 • Prośba Michała Szczepanika o dopuszczenie go do egzaminu poprawkowego z nauczania na poziomie Junior II w trakcie warsztatów z Lois Steinberg w Suchej Beskidzkiej przełom XI/XII'2007.
 • Odp.: Dopuszczamy.


5.    Uchwała dotycząca zmiany warunków, jakie spełnić powinni egzaminatorzy. Jednogłośnie zawieszono do odwołania wymóg o pobytach w RIYI w Punie z uchwały KT – pkt 3 protokołu z 19 kwietnia 2007 (zmienione ustalenia w załączniku).


6.    Uchwała dotycząca rozszerzenia warunków dopuszczających do egzaminów na poziomie Junior Intermediate:

 • Junior Intermediate II – wymagane trzy asysty w trakcie egzaminów na poziomie Introductory I i II (proporcja asyst: 1+2)
 • Junior Intermediate III – wymagane odbycie trzech egzaminów w ciągu ostatnich dwóch lat w charakterze pełnoprawnego egzaminatora (dopuszczalne są egzaminy za granicą)

7.    Uchwalenie zasad zgłaszania się na egzaminy z poziomu Intermediate.

8.    Poruszenie kwestii istniejących regulaminów dotyczących kształcenia na poziomie Introductory.

 • Wprowadzenie poprawki do "Projektu dwustopniowej ścieżki kształcenia nauczycieli na stopień Introductory I i II". Dodanie zjazdów letnich.
 • Wyrażenie woli ujednolicenia regulaminów i przyjęcia jednego modelu kształcenia – dwustopniowego (Konrad Kocot, Małgosia Madej, Kasia Pilorz)

9.    Ustalenie wstępnego terminarza egzaminów z poziomu Intermediate na rok kalendarzowy 2008.

lp. data stopień moderator zgłoszenia przyjmuje
 7-9 VII Junior I, II Rita Keller Henryk Liśkiewicz
2 IX/X Junior III, Senior I Corin Biria Konrad Kocot
3 XI/XII Junior Lois Steinberg Konrad Kocot10.    Dyskusja nad zasadnością kształcenia tak dużej jak obecnie ilości nauczycieli stopnia Introductory:

 • Małgosia Madej zasugerowała ograniczenie nowych kursów, albo nawet chwilowe wstrzymanie kolejnych edycji zwracając uwagę na młody wiek większości kandydatów i płynący z tego faktu brak dojrzałości. Poddała pod rozwagę limit wiekowy dla kształconych.
 • Kasia Pilorz zaproponowała wprowadzenie rodzaju terminarza na najbliższe lata – pozwalającego planować napływ nowej kadry i obciążenia egzaminacyjne, poparła wniosek Małgosi. Zwróciła również uwagę na fakt odciągania kształconych przyszłych nauczycieli od zwykłego kontaktu z nauczycielem, wzrost ego i zadufania w sobie – jako konsekwencje zbyt szybkiego i zbyt łatwego dostępu do szkoleń nauczycielskich, które często odbywają się w dużych miastach, gdzie można korzystać z regularnego kontaktu z nauczycielem wysokiego stopnia.
 • Brak pozytywnej reakcji na te uwagi ze strony obecnych prowadzących kursy: Konrada i Henryka.


11.    Uchwalenie daty 30 listopada jako daty granicznej uregulowania zobowiązań finansowych prowadzących szkolenia nauczycielskie za kursy doskonalące i nauczycielskie w toku na podst. uchwały KT z dnia 3 czerwca 2007 (pkt 4 protokołu). Dotyczy: Konrada Kocota, Henryka Liśkiewicza i Jurka Jaguckiego.

12.    Weryfikacja ustaleń z pkt 5 protokołu z 19 kwietnia 2007 dotyczących "kursów, które już się odbywają (kurs Henryka Liśkiewicza) […] do zaproponowanego regulaminu". Wynik weryfikacji okazał się negatywny – kurs Henryka Liśkiewicza nie spełnia wymogów dotyczących liczby uczestników oraz związanej z nią obecności asystenta o określonych kwalifikacjach.
 

Kalendarz imprez

<<  Wrzesień 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
161718
232425
30      
webmaster