Protokół z 17 IV 2007, Warszawa

Protokół spotkania Komitetu Technicznego PSJI (KT PSJI)

Warszawa, 19 kwietnia 2007Obecni członkowie KT PSJI:
 • Jurek Jagucki (przewodniczący obrad)
 • Henryk Liśkiewicz
 • Konrad Kocot
 • Małgorzata Madej
 • Katarzyna Pilorz (protokolant)


Punkty obrad:

1. Wyznaczenie terminu dla regularnych spotkań wszystkich nauczycieli dyplomowanych jogi Iyengara w Polsce na trzeci weekend października. Najbliższy termin: 20-21 października 2007.

Celem corocznych spotkań miałoby być:
 • stworzenie forum wymiany informacji dotyczących nowości w nauczaniu metody Iyengara,
 • otrzymanie informacji zwrotnej dotyczącej jakości kształcenia nauczycieli
 • możliwość wspólnego praktykowania
 • ustalenie zmieniających się standardów dotyczących wykonywania asan w standardzie egzaminacyjnym (komitet techniczny)
 • podtrzymanie kontaktu i integracja kadry nauczycielskiej

2. Przedstawienie projektu dotyczącego uprawnień KT PSJI przygotowanego przez Jurka Jaguckiego. Jednogłośne zatwierdzenie projektu przez obecnych (projekt w załączniku)

3. Dyskusja nad warunkami, jakie musi spełniać nauczyciel z uprawnieniami egzaminatora. Uzgodniono, że dla egzaminów Inrtoductory I i II będzie to jak do tej pory:
 • stopień Junior I
 • odbyte dwie asysty na stopień Introductory I oraz dwie na stopień Introductory II
 • przynajmniej jeden pobyt w RMIYI w Punie
 • członkostwo w PSJI

Dopuszczenie w drodze wyjątku do funkcji egzaminatora osób, które nie mają dyplomu Junior I ale "zasługują" w opinii KT PSJI na dopuszczenie do asystowania przy egzaminach i zdobycie takowych uprawnień. Lista takich osób obejmowałaby: Ałłę Jakucką, Ewę Szprenger.

4. Stworzenie listy nauczycieli już obecnie posiadających wymienione w p. 3 warunki:
 • Jurek Jagucki
 • Henryk Liśkiewicz
 • Konrad Kocot
 • Małgorzata Madej
 • Katarzyna Pilorz
 • Roman Grzeszykowski
 • Grzegorz Nieścier
 • Michał Szczepanik
 • Agnieszka Grin
 • Renata Koba (w trakcie szkolenia)
 • Robert Spica (w trakcie szkolenia)

4. Prezentacja dwóch projektów regulaminów dla kursów nauczycielskich dla stopni Intoductory I i II. Pierwszy pochodzący od Jurka Jaguckiego, drugi autorstwa Konrada Kocota i Kasi Pilorz. Dyskusja nad stworzeniem regulaminu będącego wypadkową obu projektów. (Oba projekty w załączniku)

5. Dyskusja nad systemem zaadaptowania kursów, które już się odbywają (kurs Henryka Liśkiewicza) lub mają się właśnie rozpocząć (kurs Konrada Kocota) do zaproponowanego regulaminu.

6. Poddanie pod dyskusję propozycji zaakceptowania wytycznych dotyczących wymogów, jakie musi spełniać kandydat na poszczególne stopnie nauczycielskie wypracowanych przez IYAUS (Iyengar Yoga Association of United States). Przyjęcie uchwały o akceptacji oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przetłumaczenie amerykańskiego regulaminu – Ania Kalicy.
webmaster