Protokół z 1 XII 2007, Sucha Beskidzka

Protokół spotkania Komitetu Technicznego PSJI (KT PSJI)

Sucha Beskidzka, 1 grudnia 2007

Obecni członkowie KT PSJI:

  • Konrad Kocot
  • Henryk Liśkiewicz
  • Małgorzata Madej
  • Katarzyna Pilorz (protokolant)

 

Punkty obrad:

1. Dyskusja nad dostosowaniem kursu nauczycielskiego w kształcie zaproponowanym przez Jurka Jaguckiego do wymogów istniejącego regulaminu.
Wnioski: 3,5 letni kurs Jurka spełnia minimalne wymogi drugiego stopnia kształcenia zgodne z regulaminem.

2. Henryk zauważył, że w regulaminie figurują zbyt słabe wymogi dla prowadzącego drugi stopień kształcenia, czyli kurs nauczycielski. Zgodnie z Konstytucją pochodzącą z Puny prowadzący taki powinien mieć stopień Junior III. Z tego wyniknęła dyskusja nad udzielonym już pozwoleniem na prowadzenie kursu Romanowi Grzeszykowskiemu (obecnie Junior II). Stwierdzono, że pozwolenie takie nie zostanie cofnięte. Przystano na sugestię Konrada, żeby zainteresowany przystąpił do egzaminu na Junior III (który zdaniem KT jest w zasięgu jego możliwości już teraz) w przeciągu 1,5 roku. Najbliższe terminy egzaminów na Junior III: 11-12.10.2008 oraz 10.06.2009. W międzyczasie: marzec 2008 w Paryżu.

3. Wprowadzenie poprawki do regulaminu* - wymóg dla prowadzącego kurs nauczycielski – stopień Junior Intermediate III.


4. Dyskusja nad punktem 3 Protokołu z 25 listopada:

4.1. poprawka: w wypadku nieobecności przewodniczącego KT – zgodę na przyznanie rekomendacji przyznaje osoba upoważniona przez przewodniczącego KT.
4.2. poinformowanie Henryka o konieczności starania się o rekomendację PSJI dla jego kursu w trakcie. Uzgodniono z zainteresowanym termin 15 stycznia na dostarczenie raportu przewodniczącemu KT.

5. Dyskusja nad wymogami dla eksternistycznego przystępowania do egzaminów Introductory I i II.


6. Uzgodnienie, że analogiczne wymogi, oraz regulamin kursu zostanie przygotowany przez Konrada dla egzaminu Junior Intermediate. Termin oddania: 15 stycznia.
webmaster