Protokół z 25 XI 2007, Szczecin

Protokół spotkania Komitetu Technicznego PSJI (KT PSJI)

Szczecin, 25 listopada 2007

Obecni członkowie KT PSJI:

  • Jurek Jagucki
  • Konrad Kocot
  • Katarzyna Pilorz (protokolant)
Punkty obrad:

1. Dyskusja nad wymogami dla eksternistycznego przystępowania do egzaminów Introductory I/II oraz do Junior Intermediate:
1.1. Akceptacja warunków zaproponowanych przez Konrada dla Junior Intermediate z zastrzeżeniem, że ilość spotkań z nauczycielem ograniczy się z 18 do 15. Uwzględnione zostało zastrzeżenie Jurka Jaguckiego i jego propozycja redukcji spotkań do 12.
1.2. Uznanie, że warunki na Introductory I i II powinny zostać opracowane oddzielnie.

2. Dyskusja nad obowiązującym regulaminem kształcenia na Introductory I i II (trening nauczycielski). Kierując się zdobytym doświadczeniem w prowadzeniu dotychczasowych treningów oraz troską o najwyższy poziom kształcenia uznano, że liczebność treningu na żadnym z poziomów nie powinna przekraczać 30 osób, a w wypadku, jeśli przekroczy 20 potrzebny jest udział asystenta stopnia Junior.

3. Dyskusja nad trybem przyznawania rekomendacji PSJI dla organizowanych w Polsce treningów nauczycielskich. Uznano, że dla treningu nauczycielskiego – drugi stopień dwustopniowej ścieżki kształcenia – będzie ona przyznawana po pierwszym zjeździe, na którym odbywa się egzamin wstępny. Podstawą do uzyskania rekomendacji PSJI jest sporządzenie raportu i przesłanie go do przewodniczącego KT PSJI. Przewodniczący ma 7 dni od momentu odebrania raportu na udzielenie rekomendacji. Raport taki powinien obejmować:
  • listę uczestników wraz z nazwiskami nauczycieli rekomendujących oraz długością udokumentowanej praktyki w tradycji Iyengara
  • nazwiska prowadzących przedmioty dodatkowe oraz ewentualnie – asystenta (wraz z jego stopniem nauczycielskim)
  • ilość oraz daty, miejsce przewidywanych zjazdów.
Przewodniczący KT PSJI ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie rekomendacji w wypadku, jeśli przynajmniej jeden z warunków Regulaminu dwustopniowej ścieżki kształcenia nauczycieli na stopień Introductory I i II nie został spełniony.

4. W trosce o jakość kształcenia uznano, że taki sam raport powinien zostać składany po pierwszym zjeździe pierwszego etapu kursu nauczycielskiego (kurs doskonalący) oraz analogicznie w wypadku kursów na stopień Junior Intermediate.

webmaster