Protokół z 19 IV 2008, Kraków

Protokół spotkania Komitetu Technicznego PSJI (KT PSJI)

Kraków, 19 kwietnia 2008Obecni członkowie KT PSJI:
  • Jurek Jagucki (przewodniczący obrad)
  • Konrad Kocot
  • Małgorzata Madej
  • Katarzyna Pilorz (protokolant)

Punkty obrad:

Spotkanie poświęcone stanowisku KT w sprawie odpowiedzi Henryka na pismo przewodniczącego KT z dnia 7 kwietnia 2008.

1. Kwestia wątpliwości czy w mocy KT leży wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych.

KT ma moc wykluczyć daną osobę ze swojego grona, na mocy regulaminu wewnętrznego PSJI (artykuł 5, punkt 5.1) w sytuacji, w której nie jest on członkiem PSJI. A taką informację posiadaliśmy na podstawie przeglądu księgowości – nieopłacone składki za okres 2004-2008). W mocy KT jest też przyznać lub cofnąć rekomendacje dotyczące kursów nauczycielskich na podstawie uchwały KT z 25 listopada 2007 (punkt 3 protokołu). Punkt ten był dyskutowany w obecności Henryka i podlegał ponownemu głosowaniu 1 grudnia 2007 (punkt 4 protokołu). Henryk powołuje się na Konstytucję (konieczność powołania komisji dyscyplinarnej) – w Polsce w tym zakresie nie została ona uchwalona. Konstytucja z Puny, żeby w jakimś zakresie obowiązywać w danym kraju musi zostać najpierw w nim uchwalona.

2. Komisja Rewizyjna (KR) i strona www PSJI.


KR powinna zgłosić naruszenie zasad, albo powstanie nieprawidłowości w informacjach na stronie PSJI. Nie ma potrzeby rewidowania informacji a priori. Jeśli zaś istnieją uzasadnione przesłanki do tego, żeby treści sprawdzać a priori KR powinna najpierw zwołać zebranie i podjąć w tej sprawie uchwałę. Wystosowanie takiego żądania przez jedną osobę – Henryka Liśkiewicza – jest nadużyciem.

Generalną akceptacją treści na stronie zajmuje się redakcja, w skład której wchodzi na razie Romek Grzeszykowski. Natomiast dział poświęcony Komitetowi Technicznemu podlega wyłącznie KT. Więc rewidowanie treści tam zamieszczanych przez KR byłoby zwykłym podporządkowaniem ustaleń KT ustaleniom KR, co wydaje się działaniem bezprawnym i pomyleniem kompetencji.

3. Kwestia dotycząca zarzutów Henryka pod adresem innych osób, które miały wysłać raporty o prowadzonych przez siebie kursach nauczycielskich.

Romek przysłał raport dotyczący jego kursu doskonalącego do sekretarza KT i nie ma w nim nieprawidłowości. Romek również z przewodniczącym konsultował program kursu – poprawił go zgodnie z wytycznymi Jurka.

Konrad jest właśnie w trakcie ostatniego zjazdu kursu doskonalącego, który obejmuje egzamin na kurs nauczycielski. Po egzaminie będzie znał listę uczestników i prześle ją wraz z raportem, czyli wraz z rozpoczęciem kursu nauczycielskiego.

4. Kwestia podjęcia decyzji na podstawie nieaktualnych informacji na temat obecnego kursu Henryka.

Termin, w którym Henryk miał przesłać raport został ustalony w jego obecności na spotkaniu 1 grudnia i był wyznaczony na 15 stycznia (punkt 4 protokołu). Nawet gdyby to był 30 stycznia – Henryk do kwietnia nic nie przesłał ani sekretarzowi ani przewodniczącemu KT.

Zarzuty KT do kursu obejmowały ilość uczestników, kwalifikacje uczestników (rekomendacje oraz ich staż w jodze Iyengara) i kwalifikacje asystentów. Na podstawie informacji przekazywanych przez osoby uczestniczące w kursie oraz asystujące tam KT nie miał podstaw by sądzić, że zastrzeżenia KT zostały uwzględnione. Z powodu braku raportu od Henryka KT nie miał dostępu do innych niż wspomniane informacji.

5. Kwestia dotycząca braku konsultacji przed ogłoszeniem kolejnych kursów.

Henryk nie konsultował otwierania tych kursów z resztą KT, co w sytuacji poważnych wątpliwości, co do prowadzonego już kursu wydaje się tym bardziej konieczne. Do tej pory otwieranie wszystkich kursów nauczycielskich było poprzedzone zapytaniem na forum KT drogą mailową. Dotyczy to zwłaszcza ostatnich kursów Konrada, kursu Romka i planowanego przez Jurka kursu Junior.

6. Zaległe składki Henyka

Henryk podważa wiarygodność zapisów księgowych. Broni się, że płacił składki przy okazji opłat za kursy. Ale to raczej wydaje się niemożliwe, że ten fakt został pominięty.

Ponieważ kurs nauczycielski Henryka rozpoczął się w grudniu 2006, najistotniejsze wydają się składki za ostatnie dwa lata – 2007 i 2008. Składki te zostały uregulowane z opóźnieniem. Wobec tego, że nie sposób ustalić obecnie jak było w okresie od 2004 do 2006 KT postanawia wycofać się z konsekwencji, które są motywowane brakiem opłaconych składek. Chodzi tu o wykluczenie z grona KT na okres roku oraz o pozbawienie go funkcji egzaminatora na okres roku.

7. Podsumowanie:

KT po rozpatrzeniu odpowiedzi Henryka na pismo od przewodniczącego z dnia 7 kwietnia 2007 podtrzymuje cofnięcie rekomendacji dla prowadzonego przez Henryka kursu nauczycielskiego oraz wstrzymanie rekomendacji dla nowych kursów przez okres roku do 7 kwietnia 2009. Uzasadnienie znajduje się w punktach 4 i 5. Ponadto KT zdecydował wycofać się z zawieszenia Henryka w funkcji członka KT oraz egzaminatora. Przewodniczący udziela jednak Henrykowi nagany za brak stosowania się do wspólnych postanowień KT i w wypadku, jeśli Henryk ponownie naruszy któryś z uchwalonych regulaminów bądź nie wywiąże się z zadań uchwalonych przez KT może zostać zawieszony w prawach członka KT.

Kalendarz imprez

<<  Wrzesień 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
161718
232425
30      
webmaster