Protokół z 20 IV 2008, Kraków

Protokół spotkania Komitetu Technicznego PSJI (KT PSJI)

Kraków, 20 kwietnia 2008Obecni członkowie KT PSJI:
  • Jurek Jagucki (przewodniczący obrad)
  • Konrad Kocot
  • Katarzyna Pilorz (protokolant)
Punkty obrad:

1. Dyskusja nad regulaminem kursów nauczycielskich na stopień Junior Intermediate. Uchwalono ostateczną wersję dopuszczając do uczestnictwa wolnych słuchaczy na poziomie Junior II i III (bez prawa do rekomendacji na egzamin Junior II i III), którzy są doświadczonymi nauczycielami stopnia odpowiednio Introductoty II i Junior I.

2. Podjęto uchwałę o przyjęciu niepisanego prawa do nieznacznych odstępstw od regulaminu dotyczących wymogów dla kandydatów w odosobnionych wypadkach, o ile istnieją ku takim odstępstwom uzasadnione przesłanki np. rekomendacja i poświadczenie doświadczonego nauczyciela udzielone kandydatowi.

3. Podjęto uchwałę stanowiącą generalną poprawkę do regulaminów:
Warunki dla kandydatów przystępujących eksternistycznie do egzaminu Introductory
Regulamin dwustopniowej ścieżki kształcenia nauczycieli na stopień Introductory I i II
Warunki dla kandydatów przystępujących eksternistycznie do egzaminu Intermediate Junior
Regulamin kursu nauczycielskiego na Junior Intermediate

Wszędzie, gdzie regulamin mówił o warunkach dla kandydatów o potwierdzonym aktualnie opłaconą składką członkostwie PSJI pojawił się wymóg potwierdzenia wpłat za rok bieżący (rozpoczęcie kursu albo egzamin) oraz rok poprzedzający.
Uchwala nie dotyczy kandydatów na kurs doskonalący.

4. Podjęto uchwałę o restrykcyjnym przestrzeganiu powyższego zapisu na temat składek członkowskich.
Z uwagi na moment uchwalenia tej nowelizacji (kwiecień 2008) – w roku 2008 wymagane będą jedynie składki za bieżący rok.

5. Podjęto uchwałę dotyczącą przyznawania rekomendacji PSJI kursom i warsztatom z nauczycielami jogi Iyengara z zagranicy. Rekomendacja taka będzie przyznawana kursom, których organizatorzy zadeklarują odprowadzenie po 10 zł za każdy pełny dzień kursu od uczestnika na rzecz PSJI. Deklaracja taka powinna zostać poparta podpisaniem umowy cywilno-prawnej. PSJI udzielając rekomendacji ogłasza taki kurs na stronie www oraz wysyła zawiadomienie do swoich członków.
webmaster