Protokół KT z 13 XII 2009, Kraków

Protokół spotkania Komitetu Technicznego PSJI (KTPSJI)


Obecni członkowie KT PSJI:
 
 • Katarzyna Pilorz,
 • Małgorzat Madej,
 • Jerzy Jagucki,
 • Konrad Kocot,
 • Roman Grzeszykowski
podczas tego spotkania podjęli następujące uchwały:

1. Podjęto uchwałę w której ustalono oficjalną listę egzaminatorów do 01.01.2011 w składzie:

 • Magda Bętkowska
 • Roman Grzeszykowski
 • Agnieszka Grinn
 • Ałła Jagucka
 • Jerzy Jagucki
 • Konrad Kocot
 • Małgorzta Madej
 • Natasza Moszkowicz
 • Grzegorz Nieścier
 • Katarzyna Pilorz
 • Kamila Świąder
 • Ewa Wardzała

2. Podjęto uchwałę regulującą warunki przynależności do grona egzaminatorów  od 01.01.2011. By należeć  do grona egzaminatorów należy spełnić nastepujące warunki:
 • Posiadać ważny Certyfikat
 • Być czynnym nauczycielem jogi Iyengara.
 • Być członkiem PSJI (opłacana regularnie składka członkowska).
 • Posiadać stosowny do poziomu egzaminu dyplom nauczycielski – min. Junior Intermediate I.
 • Uczestniczyć przez miesiąc w ogólnych zajęciach w RIMYI przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Przejść przynajmniej podstawowy trening egzaminowania.

3. Podjęto uchwałę stanowiącą poprawkę,dotyczącą  stopnia dyplomu egzaminatora:

 • Minimalnym stopniem egzaminatora jest, dyplom stopnia min. Junior Intermediate I, na egzamin  Introductory I


4. Podjęto uchwałę stanowiącą poprawkę do wymagań dotyczących Certyfikatu


W części wymogów dotyczących szkoleń :

kandydat powinien spełniać minimum jeden z poniższych warunków w minionych dwóch latach kalendarzowych:             

 • Udział w przynajmniej 12 dniach warsztatów z nauczycielem stopnia Senior z ważnym Certyfikatem
 • Przynajmniej dwutygodniowy pobyt szkoleniowy (udział w zajęciach "na dole") w RIMYI w Punie.
 • Potwierdzony przez prowadzącego udział w 100 zajęciach u nauczyciela o dwa stopnie wyżej od certyfikatu kandydata.


5. Podjęto uchwałę dotyczącą listy osób uprawnionych do prowadzenia kursów nauczycielskich

 • Konrad Kocot
 • Roman Grzeszykowski
 • Henryk Liskiewicz (od połowy kwietnia)
 • Jerzy Jagucki (od maja)

6. Podjęto uchwałę  o tym,  iż  Konrad Kocot 17 – 18 IV organizuje egzamin Intro II w Krakowie
webmaster