Sprawozdanie z działalnosci KT PSJI w roku 2013

W dniu 14 czerwca 2013  ustalono termimn wyborów do KT na 07.09.2013

Przyjęto rezygnację Ewy Wardzały z funkcji sekretarza i wybrano na to stanowisko Romana Grzeszykowskiego

 

Spotkanie KT w Krakowie 07.09.2013

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem nowych członków Komitetu Technicznego:

Joanna Jedynak - przyjęta

Natasza Moszkowicz - przyjęta

Robert Spica - przyjęty

Uchwalono nowy skład Komitetu Technicznego:

Konrad Kocot - przewodniczący

Roman Grzeszykowski - sekretarz

Katarzyna Pilorz

Ewa Wardzała

Natasza Moszkowicz

Joanna Jedynak

Jerzy Jagucki

Robert Spica

Uchwalono wprowadzenie osoby moderatora do składu komisji egzaminacyjnej, na egzaminy od poziomu Introductory II:

moderator będzie osobą reprezentującą podchodzących do egzaminu, działającą w ich najlepiej pojętym interesie


Postulowano by moderator był również odpowiedzialny za zebranie informacji zwrotnej z egzaminów.


Postulowano wprowadzenie ewaluacji kursów nauczycielskich.


Uchwalono, że w związku z tym iż Henryk Liśkiewicz, po raz kolejny, nie dotrzymał warunków organizowania egzaminów, zostaje zawieszony jako organizator egzaminów przez KT PSJI na trzy lata.

 

05.11.2013 spotkanie KT w sprawie ustalenia  wymogów egzaminacyjnych oraz formularza kryteriów oceny.

 

Odbyły się następujące egzaminy:

Introductory I

lip ‘13 Warszawa organizator Henrtyk Liśkiewicz

Introductory II

maj ’13 Kraków organizator Konrad Kocot ,

czer ‘13 Kraków, organizator Roman Grzeszykowski

lip ’13 Warszawa, organizator Henrtyk Liśkiewicz

Intermediate Junior I, II, III

lip ‘13 Warszawa, organizator Henrtyk Liśkiewicz

sporządził: Roman Grzeszykowski

webmaster