Uchwały KT 7 VI 2013

1. Od stycznia 2014 roku jedynie osoby posiadające ważny CM będą

  • wchodziły w skład komisji egzaminacyjnych
  • dopuszczane do asysty w egzaminowaniu
  • wchodziły w skład KT

 

2. Od czerwca 2014 roku jedynie osoby posiadające ważny CM będą:

  • mogły przystępować do egzaminów Junior Intermediate i wyższych
  • mogły rekomendować do egzaminów Introductory i Intermediate

webmaster