Protokół spotkania grupy roboczej KT 24.09.2014

Kraków, 24 września 2014

 

Protokół Spotkania grupy roboczej KT

 

Skład:

· Konrad Kocot

· Roman Grzeszykowski

· Natasza Moszkowicz

· Katarzyna Pilorz

1. Egzamin wewnętrzny w ramach treningu na Intro II: „ewaluacja Intro I”

· po 2 latach treningu (zamiast oficjalnego egzaminu Intro I)

· ma obejmować praktykę własną i uczenie

· co najmniej 1 max 2 egzaminatorów (osoby, które nie asystowały i nie prowadziły treningu)

· raport z ewaluacji do KT - podpisany przez wizytujących egzaminatorów/ egzaminatora

· osoby, które nie przejdą ewaluacji pozytywnie powinny podejść do niej ponownie nie wcześniej niż po 6 m-cach

· przy zgłaszaniu treningu do KT trener powinien zgłosić orientacyjny termin ewaluacji, aby osoby eksternistyczne mogły się do niego przygotować

· osoby przygotowujące się eksternistycznie powinny rok przez egzaminem Intro I przejść ewaluację Intro I - w ramach któregoś z istniejących treningów

2. Rejestracja eksternistycznych

Osoby przygotowujące się eksternistycznie do Intro II powinny zostać zgłoszone przez nauczyciela prowadzącego na rok przed planowaną ewaluacją Intro I do KT.

3. Wymagane asysty na egzaminach  dla kandydatów przystępujących do egzaminów:

· Junior I - 0

· Junior II - 2

· Junior III - 2+2

4. Egzaminy Intro II w 2015:

· 7-8 luty

· 21-22 listopada

5. Rejestry prowadzone przez sekretarza KT:

· lista egzaminatorów i osób w treningu do egzaminowania

(imię, nazwisko, stopień, aktualny CM, Intro (trening I, II, III, IV), Junior Intermediate 1 (trening I, II)

· lista osób przygotowywanych eksternistycznie

(imię, nazwisko, stopień mentora, aktualny CM mentora, składki, data rozpoczęcia terminowania, data ewaluacji Intro 1, data egzaminu Intro 2)

6. Standardy Intro II

· 6 min. na stojące skręcone

· Użycie dodatkowych pomocy ponad to, co w sylabusie powinno być poparte uzasadnieniem - egzaminatorzy mogą poprosić kandydata o wyjaśnienie czemu służy dana pomoc w danym kontekście.

· Pranayama jest w gestii prowadzącego /trenera - przed egzaminem Intro II/ ewaluacją Intro I. Przed egzaminem do KT powinno wpłynąć zaświadczenie o tym, że ich kandydaci opanowali pranayamę z poziomu Intro I/ II.

 

 

webmaster