Protokół Spotkania grupy roboczej KT nr 4

Kraków, 3 grudnia 2014

 

Protokół Spotkania grupy roboczej KT nr 4

 

Skład:

· Roman Grzeszykowski

· Ewa Wardzała

· Katarzyna Pilorz (protokolant)

1. Egzaminy Intro II z udziałem Sheili Haswell

· przekazanie kwestii organizacyjnych Romkowi Grzeszykowskiemu pod nieobecność Konrada Kocota

· potrzeba dyskusji na forum KT dot. formularzy egzaminacyjnych z GB - KP

 

2. Sprawa Henia

· regulamin egzaminów do przygotowania na podstawie regulaminów i fragmentów wytycznych na poszczególne stopnie - KP

· wyciąg z regulaminu egzaminów do rozesłania kandydatom (warunki organizacji, strój, rola moderatora etc.)

 

3. Standardy Junior II - dyskusja

webmaster