Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 2015

Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 12 września 2015 o godzinie 18:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr. 30 - ul. Konfederacka 12, Kraków Dębniki.

Porządek obrad znajduje się w załączniku. (Porządek obrad do pobrania) NWZC ma slużyć wyborom uzupelniającycm do Zarządu SJIP w związku z zapowiadaną rezygnacją z funkcji w Zarządzie przez niektórych dotychczasowych członków. Kadencja obecnego Zarządu kończy się w czerwcu 2016 więc potencjalni nowi członkowie pełniliby swoją funkcję przez okres od września 2015 do czerwca 2016. Jeśli zgłoszą chęć kontynuacji pracy w Zarządzie - mogą zostać ponownie wybrani na kolejną kadencję Zarządu czerwiec 2016 - czerwiec 2020.

Osoby, które chciałyby kandydować powinny być obecne na ZWZC oraz ich kandydatura powinna zostać zgłoszona w trakcie zebrania przez członka SJIP obecnego na tym zebraniu. W celu zapoznania się z charakterem pracy w Zarządzie zapraszamy na spotkanie z Prezes Zarządu - Katarzyną Pilorz, które odbędzie się w dniu poprzedzającym NWZC: 11 września o godzinie 16:15 w restauracji K4 - ul. Konfederacka 4, Kraków Dębniki. Prezes przedstawi plan działań Zarządu na nadchodzące miesiące oraz będzie odpowiadać na pytania. Serdecznie zapraszamy zwłaszcza osoby zainteresowane kandydowaniem.

Zachęcamy również do lektury sprawozdań z prac Zarządu, które są publikowanie co kwartał na stronie www: http://joga.org.pl/sjip/Wladze/Zarzad/sprawozdania

Protokół i uchwały z NWZC 2015: do pobrania tutaj (PDF)

webmaster