Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

na podstawie § 19 ust 7 Statutu Stowarzyszenia

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 o godzinie 14.00 w Krakowie

w Szkole Jogi Sadhana przy ul. Długiej 17A

Materiały:

 

 

 

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

 1. Otwarcie obrad,
 2. Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania,
 3. Sporządzenie listy obecności,
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce;
  2. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce;
  3. składek członkowskich;
 7. Wolne wnioski,
 8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

webmaster