Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010

W ciągu roku 2010 zarząd PSJI spotkał się na 3 formalnych zebraniach:

 • 26/03/2010 w Warszawie
 • 22/05/2010 w Warszawie
 • 20/06/2010 w Warszawie


Działania Zarządu obejmowały:

Organizację Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w dniu 20/06/2010 w tym przygotowanie uchwał dotyczących zmiany statutu oraz podanie ich pod głosowanie na ZWZC. Postulowane zmiany były kontynuacją prac Zarządu nad dostosowaniem Statutu do realiów funkcjonowania i zadań realizowanych przez PSJI  Zmiany dotyczyły:

 • działalności charytatywnej PSJI Uchwała ZWZC nr 6
 • zasad zatrudniania członków stowarzyszenia Uchwała ZWZC nr 7, 8 i 11
 • zasad współpracy między Zarządem i Komitetem Technicznym Uchwała ZWZC nr 9 i 10
 • regulacji składki członkowskiej i opłaty za Certifikation Mark Uchwała ZWZC nr 12, 13 i 14


Nadzór nad wpłatami z składek członkowskich.

Przychody ze składek członkowskich w 2010 r wyniosły 29 940,00 zł.

Nadzór nad organizacją 7 egzaminów na stopnie Introduktory I i II oraz Junior I i II.
Introduktory I

 • 4.12.2010 - organizator Konrad Kocot
 • 8-19.12 2010 Kraków - organizator Konrad Kocot

Introduktory II

 • 6.07.2010 Nałęczów - organizator Henryk Liśkiewicz
 • 28-29.11.2010 Sucha Beskidzka - organizator Konrad Kocot

Intermediate Junior I

 • 6.07.2010 Nałęczów - organizator Henryk Liśkiewicz
 • 28-29.11.2010 Sucha Beskidzka - organizator Konrad Kocot

Intermediate Junior II

 • 7.07.2010 Nałęczów - organizator Henryk Liśkiewicz

Przychody z egzaminów i warsztatów wyniosły 21 400,00zł.

Nadzór działania systemu Certyfication Mark

 • zebranie i weryfikacja formularzy rejestracyjnych
 • podpisanie i przedłużenie umów sublicencyjnych z członkami stowarzyszenia.


Publikacja informacji o działaniach zarządu i PSJI

 • prowadzenie bloga Zarządu
 • zamieszczanie na stronie sprawozdań z posiedzeń Zarządu


Promocja projektu charytatywnego Bellur
Przychody z wpłat na Bellur Project wyniosły 6677,00 zł.

 • Zarządzanie dystrybucją i wydanie podręczników do jogi:
 • zarządzanie dystrybucją drugiego wydania pierwszej części podręcznika  „Podstawowe wskazówki dla nauczycieli jogi”
 • tłumaczenie i wydanie oraz dystrybucja drugiej części tego podręcznika „Joga w praktyce. Kurs wstępny”

Przychody ze sprzedaży książek wyniosły 12 305,70 zł.

Zarządzanie zamieszczaniem reklam na stronie www PSJI
Przychody z reklam w 2010 wyniosły 1600 zł.


Zarządzanie i modernizacja stroną internetową PSJI oraz Główną Ewidencją Nauczycieli i Uczestników Szkoleń PSJI (GENIUSZ)

 • modernizacja strony internetowej PSJI – wprowadzenie nowego wyglądu i funkcjonalności
 • obsługa strony internetowej
 • obsługa i zarządzanie bazą Geniusz


Zlecenie i podpisanie umowy ubezpieczenia OC dla nauczycieli członków PSJI.

Podpisanie umowy z Anną Banek o obsługę  administracyjną.Załączniki


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz

Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski

Członek Zarządu PSJI – Justyna Wojciechowska

webmaster