Zwyczajne Walne Zebranie Członków 2012

Zwyczajne Walne Zebranie Członków (ZWZC) odbyło się w dniu 17 czerwca 2012 r. w Warszawie w Joga Politechnika, przy ul. St. Noakowskiego 16/5

  1. Protokół zebrania
  2. Raport Komisji Skrutacyjnej
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSJI
  4. Sprawozdanie z kadencji Zarządu PSJI
  5. Bilans 2011

Na zebraniu został wybrany nowy Zarząd PSJI w składzie:

Prezes: Katarzyna Pilorz
Vice Prezes: Adam Ramotowski
Sekretarz: Julia Butrym-Południewska

Członkowie:

webmaster