Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 2016

Protokół wraz z uchwałami z ZWZC 2016 dostępny jest do pobrania pod kliknięciu tutaj.

webmaster