Protokół z Walnego Zebrania Członków

 

5. maja 2018r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce. Zapraszam do zapoznania się z protokołem z Zebrania. Walne Zebranie przegłosowało również Regulamin Wewnętrzny Komisji Etyki, który dostępny jest na stronie internetowej SJIP.

Podczas Walnego Zebrania doszło do wyboru nowych członków Zarządu, którymi zostały:

Katarzyna Złotkowska

Karolina Spychalska,

oraz do wyboru nowych członków Komisji Etyki, którymi zostali:

Beata Waszczykowska,

Małgorzata Skórska

Bartłomiej Miklas

Michał Warcholik

 

webmaster