Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: IV-VI’17

1. Spotkania Zarządu
- Zarząd zorganizował i przeprowadził 3 spotkania jego członków

2. Organizacja – Zwołanie oraz przeprowadzenie ZWZC 2017

- Zarząd ustalał i koordynował przygotowanie zmian Statutu Stowarzyszenia

- Zarząd zwołał, przygotował i przeprowadził Zwyczajne Walne Zgromadzenie

- Zarząd przygotował dokumenty po ZWZC i przekazał je do sekretariatu

- Zarząd przygotował dokumenty rejestrowe do KRSu oraz koordynował złożenie ich

 

3. Organizacja pracy w sekretariacie:

- Zarząd nadzorował i konsultował prace sekretariatu

 

4. Strona www, ewidencja członków

- Zarząd nadzorował prace administratora strony www oraz zlecał mu wykonanie niezbędnych zmian

- Zarząd kierował procedurą weryfikacji zgłoszeń na egzaminy pod kątem opłaconych składek członkowskich i dopełnionego CMu.

 

5. Obieg informacji:

- Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie.

- Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację,

 

6. Sklep internetowy SJIP:

- Zarząd koordynował procedury sprzedaży przez Internet

 

7. Publikacje książkowe:

- Zarząd koordynował tłumaczenie i wydanie książki Rity Keller o starzeniu się

- Zarząd sprowadził z USA książki Lois Steinberg w celu sprzedaży ich w sklepie internetowym – zarząd koordynował kwestie transportu i odbioru książek w porozumieniu z agencją celną i biurem księgowym.

 

8. Konwencja Jogi 2017

- Zarząd koordynował prace projektanta znaku graficznego i materiałów reklamowych

- Zarząd koordynował korespondencję oraz podpisanie umowy z prowadzącym, odbiór prowadzącego z lotniska i jego transport oraz plan pobytu w Krakowie

- Zarząd koordynował oznakowanie sali do jogi i całego obiektu

- Zarząd koordynował stworzenie i dystrybucję informacji praktycznych i mailingów dla uczestników

- Zarząd koordynował produkcję toreb na konwencję

- Zarząd zorganizował podziękowania dla darczyńców projektu Bellur

 

9. Światowy Dzień Jogi 2017:

- Zarząd wykupił stoisko na Światowym Dniu Jogi w Warszawie oraz zaopatrzył je w towary (książki, koszulki, DVD)

- Zarząd koordynował przygotowanie materiałów (ulotek) na stoisko Stowarzyszenia

- Zarząd (Prezes Agata Rozkocha) wraz z Katarzyną Złotkowską-Kałamajską reprezentował SJIP na imprezie

 

10. Współpraca zagraniczna

- Zarząd odbył spotkanie z przedstawicielami zarządu stowarzyszenia z Węgier w celu zacieśnienia współpracy

 

11. Współpraca z KT:

- Zarząd przy współpracy z KT koordynował organizację egzaminów w 2017 roku

 

12. Konwencja 2018

- Zarząd rozpoczął organizację Polskiej Konwencji Jogi Iyengara 2018

- Zarząd potwierdził udział Abhijaty Sridhar w Konwencji i rozpoczął poszukiwanie sali.

 

 

webmaster