Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z dnia 24 marca 2017 r.

 

W dniu 24.03.2017 w kawiarni Miąższ przy ul. Matejki w Krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu Stowarzyszenia tj.:

1) Agata Rozkocha – Prezes Zarządu;

2) Katarzyna Podgórni – Członek Zarządu

3) Marta Zwolińska - Członek Zarządu

Podjęto dyskusję na następujące tematy:

1. Omówienie nagłośnienia na Konwencje Jogi z Birjoo Mehta

2. Omówienie propozycji podjęcia się organizacji Wschodnioeuropejskiej Konwencji Jogi

3. Omówienie pisma o propozycji wynagrodzenia dla Członków Zarządu

4. Wyznaczenie Organizatorów egzaminów na 2017r

5. Umowa ze RIMYI

Ustalono:

1. Zarząd podejmuje decyzję o wynajęciu profesjonalnej firmy nagłaśniającej na konwencję Jogi:

2. Zarząd podejmuje decyzję podjęcia się organizacji Wschodnioeuropejskiej Konwencji Jogi z Abhijatą Sridhar. Konwencja będzie przygotowywana w porozumieniu z innymi organizatorami na terenie Europy.

3. Zarząd wyznacza organizatorów egzaminów z ramienia Zarządu na 2017r:

- 2-3 lipca 2017r - egzamin na stopień Intermediate Junior I, II i III – Agata Rozkocha

- 4-5 listopada 2017r - egzamin na stopień Intermediate Junior I - Marta Zwolińska

- 16-18 listopada 2017r - egzamin na stopień Introductory II - Katarzyna Podgórni

- 8 -10 grudnia 2017r - egzamin na stopień Intermediate Junior II i III - Katarzyna Podgórni

4. Zarząd przedyskutował sprawę podpisania umowy licencyjnej – Certyfikation Mark z przedstawicielami Ramamani Iyengar Mamorial Institute w Punie.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokół sporządzono w 2-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, przyjęto i podpisano.

Protokołowała: Marta Zwolińska

Posiedzeniu przewodniczyła: Agata Rozkocha

 

webmaster