Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z dnia 20 kwietnia 2017 r.

W dniu 20.04.2017 w kawiarni Miąższ przy placu Matejki w Krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu Stowarzyszenia tj.:

1) Agata Rozkocha – Prezes Zarządu;

2) Katarzyna Podgórni – Członek Zarządu

3) Marta Zwolińska - Członek Zarządu

Podjęto dyskusję na następujące tematy:

1. Omówienie cateringu na Konwencję Jogi z Birjoo Mehta oraz prezentu dla nauczyciela

2. Organizacja wolontariuszy na Konwencję Jogi 2017

3. Ustalenie porządku obrad planowanego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 2017

4. Omówienie Sprawozdania Zarządu za 2016r

5. Import książek Lois Steinberg ze Stanów Zjednoczonych

Ustalono:

1. Ustalono, że catering na Konwencję Jogi zostanie zamówiony z firmy zewnętrznej. Koordynację nad zamówieniem Zarząd powierza Marcie Murzańskiej-Potasińskiej. Posiłek ma składać się z zupy i drugiego dania. Posiłek zostanie wykupiony dla każdego uczestnika Konwencji Jogi i zostanie rozdany w zapakowanych wcześniej pojemnikach na dziedzińcu Com-Com Zone po porannej praktyce.

2. Zarząd wybrał osoby, które zgłosiły się do wolontariatu w czasie Konwencji Jogi. Ustalono, że osoby mają brać udział w przygotowaniach Sali, w czasie pomiędzy zajęciami oraz w posprzątaniu po Konwencji. Zarząd ustala, że osoby, które wywiążą się z powierzonych im zadań po Konwencji Jogi otrzymają zwrot 50% kwoty opłaty za Konwencję Jogi.

3. Zarząd ustalił porządek obrad planowanego Zwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

4. Zarząd wyznaczył Katarzynę Podgórni do przygotowania sprawozdania Zarządu za 2016r.(od czerwca do grudnia). Omówiono najważniejsze kwestie.

5. Zarząd podjął decyzje o sprowadzeniu do Polski książek Lois Steiberg: The Knees, Neck&Schoulders, Lower Back, Cancer, Woman’s Practice. Wyznaczono do koordynacji Katarzynę Podgórni i Agatę Rozkochę.

6. W związku ze zmiana Statutu Stowarzyszenia Prezes Agata Rozkocha przygotuje w konsultacji z Członkami Zarządu pismo do komisji rewizyjnej z propozycją wynagrodzenia

 

webmaster