Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z dnia 16 stycznia 2018 r.

 

W dniu 16.01.2018 w Kawiarni Miąższ przy Placu Matejki w Krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu Stowarzyszenia tj.:

1) Agata Rozkocha – Prezes Zarządu;

2) Katarzyna Podgórni – Członek Zarządu

3) Marta Zwolińska - Członek Zarządu

Podjęto dyskusję na następujące tematy:

1. Status imprezy masowej – omówienie

2. Ustalenie terminów rejestracji na Wschodnioeuropejską Konwencję Jogi

3. Ustalenie godzin Wschodnioeuropejskiej Konwencji Jogi

4. Ustalenie cateringu na Konwencję Jogi

5. Omówienie zarzutów wysłanych do Stowarzyszenia przez Katarzynę Pilorz 31 grudnia 2017r.

Ustalono:

1. Marta Zwolińska i Agata Rozkocha po konsultacji w Urzędzie Miasta Krakowa ustaliły, że Konwencja Jogi nie podlega statusowi imprezy masowej, niezależnie od ilości uczestników. Ustalono, że maksymalna ilość osób, która może zmieścić się na Małej Hali Tauron Areny w Krakowie to 500 osób.

2. Ustalono rozpoczęcie rejestracji 20 stycznia 2018 a zakończenie 30.03.2018r .Dopuszcza się wydłużenie rejestracji, przypadku wolnych miejsc.

3. Ustalono następujące godziny Wschodnioeuropejskiej Konwencji Jogi 2018r:

3.05 czwartek:

12:00-16.00 Przygotowanie Konwencji

14:00 rozpoczęcie rejestracji

16:00-19:00 Sesja jogi

4.05 piątek

8:30-11:30 sesja jogi

11:30-13:00 przerwa: napoje i przekąska

13:00-15:00 sesja jogi

5.05 sobota

8:30-11:30 sesja jogi

11:30-13:00 przerwa: napoje i przekąska

13:00-15:00 sesja jogi

18:00-19:30 Koncert sitar USTAD USMAN KHAN

6.05 niedziela

9:00-11:00 sesja jogi

11:15-13:00 Sesja pytań i odpowiedzi z Abhijatą Sridhar Iyengar

13:00 Zakończenie Konwencji

13:00- 14:00 Posprzątanie Hali

4. Ustalono, że w czasie konwencji Jogi zostanie rozdana przekąska typu baton „zmiany zmiany”, owoc, kawa z przyprawami i herbata. Dla osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia zostanie zakupiony ciepły posiłek. Przy wysłaniu zaproszenia na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wysłane zostanie zapytanie o uczestnictwo w Zgromadzeniu w celu zamówienia odpowiedniej ilości posiłków.

5. Po rozpatrzeniu zarzutów Katarzyny Pilorz odnośnie zorganizowanych egzaminów nauczycielskich uznano, że zarzuty są bezzasadne.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokół sporządzono w 2-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, przyjęto i podpisano.

Protokołowała: Agata Rozkocha ……………………………….

Posiedzeniu przewodniczyła: Agata Rozkocha ………………………………….

 

webmaster