Jak przystąpić do Stowarzyszenia

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy:

Członek SJIP:

  • jest na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach w jodze Iyengara;
  • otrzymuje biuletyn zawierający artykuły, materiały szkoleniowe wraz z aktualną listą dyplomowanych nauczycieli jogi Iyengara w Polsce;
  • jest uprawniony do udziału w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez SJIP;
  • otrzymuje zniżkę na imprezy organizowane pod egidą Stowarzyszenia;
  • jest uprawniony do wystąpienia o przyznanie Certyfikatu, upoważniającego do posługiwania się nazwiskiem B.K.S. Iyengara w kontekstach komercyjnych;
  • posiada możliwość rejestracji w serwisie joga.org.pl oraz bezpłatnego umieszczenia na stronie Stowarzyszenia informacji o organizowanych przez siebie imprezach ;
  • nauczyciele stopnia Introductory II mogą ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej o ile uiszczą dodatkową opłatę 60 zł.
webmaster